Feb 13, 2017

CfA: Programul Interreg Europe

INTERREG Europe - pregătire pentru al treilea apel, termen: 30 iunie 2017

http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/

Programul Interreg Europe va accepta aplicații pentru cel de al 3-lea
apel începând cu data de 1 martie până pe 30 iunie 2017. Puteți obține
co-finanțare din partea Fondului European pentru Dezvoltare Regională
pentru a lucra cu alte regiuni, pentru a învăța unii de la alții și
pentru a rezolva provocări comune sub oricare din cele patru teme:
cercetare si inovare, competitivitatea IMM-urilor, economie cu
amprentă scazuta de carbon, mediul inconjurator și eficiența
resurselor.