Jul 13, 2010

CfA: Science and Technology Fellowship Programme, EU-China

Fundatia "FAMILIA SI OCROTIREA COPILULUI" deruleaza proiectul "SCIENCE AND TECNOLOGY FELLOWSHIP PROGRAMME EU-CHINA - (S.T.F.)" finantat de Comisia Europeana in cadrul programului "Europe-Aid" destinat dezvoltarii cooperarii tarilor Uniunii Europene cu tari din intreaga lume. Programul STF-China este o faza pilot a actiunilor Comunitatii Europeana in vederea construirii unei punti intre Uniunea Europeana si
China in domeniul stiintei si tehnologiei. Programul STF China promoveaza mobilitatea cercetarilor din Uniunea Europeana spre domenii de cercetare si dezvoltare din China. Mediul de cercetare din Romania, stat membru a Uniunii Europene, este in curs de dezvoltare si cuprinde o arie destul de vasta in domeniul colaborarii cu China. Programul STF se adreseaza si institutiilor de cercetare din Romania in orice domeniu stiintific sau tehnologic (publice sau private) care au deja o colaborare cu o institutie de cercetare din China (inclusiv un proiect in derulare) cat si cercetatorilor romani (lucratori in cadrul acestor institutii sau independenti).

Obiectivul programului STF-China pentru Uniunea Europeana este sa devina un partener credibil in domeniul cercetarii in relatia cu China. Scopul programului este sa promoveze mobilitatea cercetatorilor europeni spre domeniul de cercetare si dezvoltare chinezesc. Programul STF-China contine urmatoarele rezultate prevazute si activitati:

REZULTAT 1. Participarea cercetatorilor europeni in programele de cercetare si dezvoltare chinezesti a fost facilitata.
Activitatea 1.1. Selectia unor participanti cu renume in cercetare in urma apelului de propuneri;
Activitatea 1.2. Interviu in Bruxelles al participantilor la program inainte de lucrul efectiv in STF-China.
Activitatea 1.3. Participarea la training pentru invatarea limbii chineze si a culturii cercetarii chinezesti, in Beijing, timp de 6 luni;
Activitatea 1.4. Asigurarea conditiilor de trai pentru participantii la program pe toata durata desfasurarii STF in China.

REZULTAT 2. Realizarea sustenabilitatii parteneriatelor si legaturilor intre Uniunea Europeana si institutiile de cercetare chinezesti la nivel institutional si la nivel individual intre cercetatori. Activitatea 2.1. Desfasurarea unei perioade de cercetare practica de 18 luni la organizatiile de cerceatrae din China (host);
Activitatea 2.2. Realizarea unei retele si organizarea de evenimente (conferinte stiintifice, seminarii stiintifice, etc) pentru cercetatorii STF inclusiv pentru formarea si functionarea unor organizatii de sustinere a domeniului cercetat.
Activitatea 2.3. Suport pentru cercetarea practica.

Bugetul pus la dispozitia fiecarui participant selectat pentru STF-China de catre Comisia Europeana este urmatorul:
- buget lunar de trai (chirie lunara + hrana) pentru perioada de sedere in China - 1800 euro/luna;
- buget de instalare in apartament (se acorda la inceputul sederii in China) - 1800 euro;
- rambusarea a doua calatorii internationale China-Romania tur-retur - 2x1500 euro;
- rambursarea cheltuielilor pentru participarea la o conferinta internationala 2500 euro.

Comisia Europeana nu finanteaza urmatoarele categorii de cheltuieli dar se asteapta ca institutia care trimite cercetatorul/ cercetatorul personal/institutia care il primeste sa acopere aceste cheltuieli:
- taxa pentru viza de intrare in China;
- asigurarea de sanatate si accidente;
- costurile pentru participarea la apelul de propunere inclusiv interviul de selectie;
- costuri pentru achizitionarea de consumabile si materiale necesare pentru proiectul de cercetare;
- costuri pentru calatorii interne in scopul cercetarii;
- alte costuri legate de activitatea cercetatorilor partipanti la programul STF;
- costuri legate de alte cursuri sau formari ale cercetatorului pe perioada desfasurarii programului;
- costuri legate de achizitionarea/ utilizarea echipamentelor de laborator si cercetarealtele decat cele existente;
- costuri legate de achizitionare de materiale de cercetare, documentare, etc.

Criterii de eligibilitate
Pentru a fi selectat aplicantul (cercetatorul) trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- sa aiba nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, si
- sa detina licenta post-universitara (master, doctorat, etc) si sa aiba minimum 2 ani vechime practica in cercetare sau in doctorat, si
- sa detina un proiect de cercetare pe care intentioneaza sa il desfasoare pe perioada programului STF in China, si
- sa aiba suportul intitutiei/organiza tiei europene care trimite (European Sending Organisation), si
- sa identifice institutia/organiza tia de primire (Host Organisation) din China unde va desfasura proiectul de cercetare;
- varsta ideala a candidatilor este 32 ani neimpliniti pana la data de inchidere a apelului de propuneri;
- nu este obligatorie cunoasterea limbii chineze.

Organizatia care trimite cercetatorul (Host Organisation) poate fi o institutie de stiinta/ cercetare/ dezvoltare, publica sau privata, si care indeplineste un sau mai multe din urmatoarele conditii:
- sa poata demonstra ca are un interes in stabilirea unei cooperari cu China;
- ca are protocol/agrement incheiat cu o insitutie de cercetare/de stiinta din China si poate utiliza un laborator/cercetare in cadrul acestei institutii;
- ca a desfasurat sau desfasoara un proiect de cercetare in colaborare cu China finantat prin orice program national, program European, programe finantate din Asia sau orice alt program relevant.

Organizatia chineza care primeste cercetatorul (Host Organisation) poate fi:
- orice laborator national de cercetare din China, sau
- laborator universitar de cercetare atasat unui institut national sau unei universitati publice sau private din China.

Informaþii suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.euchinastf.eu sau la organizatorul naþional roman:

FUNDAÞIA "FAMILIA ªI OCROTIREA COPILULUI"; Director executiv: MIHAIL CARP
Bucuresti, strada Pericle Gheorghiu nr. 15, sect. 5, cod postal
050226, România; Tél /Fax: 021/335.07.59; E-mail:
fundatiafoc@ yahoo.com
Persoana contact: Jean-Baptiste Odobestianu - assistent-projet; GSM:
0722.546.999/ 0762.64.98.62


Please quote 10 Academic Resources Daily in your application to this opportunity!

Join us and get free scholarship information to your inbox. Fill in the form below with your email address:

Delivered by FeedBurner