Jul 6, 2008

PUBLICATION: Suphi Tarihi (Turkish & English)

English version follows after Turkish.

Osmanlı Tarihi'ni kaynağından okumak isteyenler için:

Subhî Tarihi çıktı

*Ebat* : 15,5x23 cm *Sayfa* : 1074 *isbn* : 9789759173328

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN'ın eseri takdim yazısından:

Tarih araştırmalarında olaylarla çağdaş, birinci elden bilgi veren kroniklerin ve arşiv belgelerinin kaynak değeri tartışılmaz. Bu kaynaklar sayesindedir ki, tarihçi olayları doğru değerlendirebilir ve sağlıklı sonuca varabilir. Çağdaş kronikler sadece kuru bilgiler değil, yazıldığı devrin fikri, sosyal ve kültürel seviyesini yansıtmaları bakımından da özel değer taşır. Bu bakımdan tarih araştırıcısına, kroniklerin bilimsel neşirlerinin yapılması gibi önemli bir görev düşmektedir. Hatta Osmanlı üzerine yapılacak araştırmaların sağlığı bakımından, tenkitli neşirlerin diğer sentez türü araştırmaların önüne geçmesi gerekmektedir. Son zamanlarda Osmanlı üzerine yapılan bilimsel ve popüler mahiyetteki çalışmalar artmış ve bu eserlerin
gördüğü ilgi sebebiyle muhteva ve nitelikleri ayrı bir önem kazanmıştır. Gelişen dijital teknolojinin de yardımıyla önemli metin neşirleri gerçekleştirilmiş, ancak maalesef bu işi sadece eski yazıdan yeni yazıya aktarma zannedenler tarafından da bazı zayıf, hatalı ve ilmi endişeden yoksun edisyonlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Bu bakımdan kroniklerin ilmi nesirleri ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. Elinizdeki eser bu amaca yönelik hazırlanmıştır ve dönemin tarih kaynağı olarak müstesna bir öneme sahiptir. Özellikle İran, Avusturya ve Rusya ile üç cepheden savaşan Osmanlı Devleti son parlak askeri ve diplomatik başarılarına bu dönemde imza atmış, bir süre önce kaybettiği topraklarını ve itibarını yeniden elde ettiği gibi, "uzun ve şahane bir refah ve barış döneminin" kapısını son kez aralamıştır. Eserin, böyle önemli bir dönemi hemen her yönüyle aksettirmesi, olumlu-olumsuz gelişmelere sebep olan hadise
ve amilleri göstermeye çalışması, şüphesiz ehemmiyetini bir kat daha arttırmaktadır. Elinizdeki detaylı araştırmasında Subhî'nin selefleri ve eserleri üzerinde de duran Dr. Mesut Aydıner, yaptığı tespitler ve verdiği bilgiler yanında yeni bir metin tesis etmiş, eklediği kapsamlı ve analitik indeksle araştırmacıları kırık dökük hurufatla basılmış eski nüshadan kurtarmıştır. Osmanlı Tarihi'nin vazgeçilmez kaynakları arasında yer alan Subhî Tarihi, sanıyorum bu sahada önemli bir boşluğu dolduracaktır.

*İsteme Adresi:*

*Kitabevi Yayınları*

Çatalçeşme Sk. No: 54/A Cağaloğlu/İstanbul

Tel: (0212) 511 21 43 – 512 43 28 faks: (0212) 513 77 26

online sipariş için: *www.kitabus. com*

......... ........

New book for Ottoman History

From the presentation foreword of Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN:

In the history studies, the value of sources such as chronicles and archive documents are unquestionable.

By courtesy of these sources, historian can evaluate the cases and can achieve a healthy result.

These valuable chronicles have not carried only scholastic knowledges but also have reflected the intellectual, social and cultural level of relevant time period.

Therefore publishing of these chronicles is important duty of a history researcher .

Moreover , for the healthy of Ottoman studies, reviewed publications of the chronicles have to be forward than other synthesis kind of searches.

Recently either academic or popular studies about Ottoman history increased and cause of intensive interest on these studies, contents of them also becoming important.

With the help of digital technology, considerable texts have been published but unfortunately some weak, wrong editions without academic concern have been done who reckoned this kind of publishing is just transcription the old written texts to Latin alphabet. This is why the publishing of the chronicles on serious academic way becomes more and more important.

The study of Mr. Aydiner's aimed this purpose and has exceptional importance cause of being initial historical source of relevant time period. In this period Ottoman Empire had been in war with Iran, Austria and Russia in 3 different fronts. Ottoman Empire's latest brilliant military and diplomatical victories conquered in this period. Ottoman Empire regained the territories once captured and with in this way also regained its dignity too.. And also for the last time Ottoman Empire entered to the period with peace and welfare.

Reflecting the this kind important time period with its all sides, positive for negative cases, point out the causes these cases, gives more and more
importance to Dr. Aydiner's study.

In this detailed study of Dr. Mesut Aydıner, he emphasized the predecessor of Subhi and his studies. Besides this Dr. Mesut Aydıner, with his determined approach and information that he presented, added comprehensive and analytical index to his study which saved researchers from disjointed typed old texts. Subhi Tarihi which is indispensable source for Ottoman history, also is going to close a important gap in this area.

**

*Order Address :*

*Kitabevi Yayinlari*

Catalcesme Sk. No: 54/A Cagaloglu/İstanbul

Tel: (00 90 212) 511 21 43 – 512 43 28 faks: (00 90 212) 513 77 26

online order: www.kitabus. com

--
Dr. Mesut Aydıner/MSGSU. FEF.
Tarih Bolumu Ogretim Gorevlisi
Meclis-i Mebusan Cad.
Orya Han No: 85, B Blok
34427 Findikli-İstanbul
Tel: 0212 243 57 60-61


Please quote 10 Academic Resources Daily in your application to this opportunity!

If you want to receive academic resources in your e-mail on daily basis, please subscribe to 10resources-subscribe@yahoogroups.com.